< Tillbaka <
Info om rote

Helgarö

Torp

Torpnummer

SR-00-1191

Rote

Helgarö

Rotegård 1

Helgarö

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Rellinge

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Bärby

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Ytterligare en plats för torpet finns markerad på kartan.

Rotens nummer år 1686 — 1189, fr o m år 1710 — 1191.

Rotens sammansättning år 1686:
Helgarö — Lars Olofsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Rellinge — Utan åboe, 1/2 Mantal.
Bärby — Anders Andersson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anna Berendt.

Rotens sammansättning år 1728:
Helgarö — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Anna Berendts.
Rellinge — Lars, 1/2 Mantal.
Bärby — Nils, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Diverse noteringar: 1776 Ålwreten.

Soldattorpet rivet omkr 1901.

Soldater vid detta torp

Anders ENBOM
Roten vacant.
>
Anders ERICHSON
1688 till krutmått 8 öre.
>
Anders HÄLLGREN
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderades till Stralsund. Roten vakant i Pommern.
>
Anders Wilhelm HJELTE
Inflyttad fr Fogdö 24/10 1870. Utflyttad till Sahlslund 9/11 1901 som han byggt själv. Salsund övertogs efter hans död av sonen Sam.
>
C P OLANDER
Int.avsk. 15/5 1832.
>
Carl Adolf HJELTE
GM-63 Ogillas för sjuklighet enligt läkarbetyg (organisk hjärtsjukdom). Tjänt väl.
>
Carl Alfred CARLSSON
Avförd ur regementets rullor för rymning.
>
Carl Gustaf STRÖM
Inflyttad fr Eskilstuna 1833. Avförd ur reg:s rullor för vanhedrande brott. Snatteri. Undergick kyrkoplikt. "Gardist" 1840. Är 1846-54 ant såsom inhyst här på torpet. "Afflyttat 1854" - men hustrun ant. såsom ä [...]
>
Christian ENBOM
Ej fått pajråck.
>
Christopher ENBOM
Född i Roslagen. Avancerat till Corporal vid 1126.
>
Eric HJELTE
Inflyttad fr Fors 1839. GM-59 Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg (gikt). Tjänt väl. Utflyttad t Aspö 1860.
>
Johan HELG
Inflyttad fr Fogdö 1818. GM-30 Krympling enligt läkarbetyg. Anmäles ha blivit misshandlad av Rotehållaren och därigenom oförmögen till arbete. Får avsked. (Inget ant om missh. i Husf.h.l. 1830-31). Utflyttad t [...]
>
Johan Magnus CARLSSON
Tidigare tjänat vid Svea Lifgarde i 3 år.
>
Jon ÖBERG
>
Jonas LINDQVIST
>
Lars FRESTARE
För sina blessurers skull erhållit H. M. avskedspass. Fått krut- och smörjhorn 1718.
>
Lars HELT
Död i Pommern.
>
Lars MALMQVIST
Utan lega och städsel.
>
Nills Erick HELLGREN
Död i Pommerska kriget.
>
Pehr HELL
Var i Pommern 1805. Flyttade till fader, men kom tydligen tillbaka till Pettersborg, där han finns 1819-24. Bodde 1841 å Ryssgrav, Helgarö, där han sedan dog 1845. Utflyttad t Pettersborg Bst 1813.
>
Policarpus HÄLL
Inflyttad fr Kolbäck 1813. GM-17 Får avsked för sjuklighet. Utflyttad t Kloster 1818.
>
Pär ENBOM
Död under Herr Capitain Boltz commando = 1182.
>