< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Perstorp

Torpnummer

SR-00-1192

Rote

Helgarö

Rotegård 1

Helgarö By

Mantal 1

1

Rotegård 2

Helgarö By

Mantal 2

1

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1196, fr o m år 1710 — 1192.

Rotens sammansättning år 1686:
Helgarö by — Olof, Anders, Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Helgarö by — Per Nilson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hertig Adolph.

Rotens sammansättning år 1728:
Helgarö by — Pär, 1 Mantal. Huvudrote.
Helgarö by — Pär Pärsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Roten vakantsattes 1891.
4/11 1889 inflyttade snickaren Karl Fredrik Karlsson från Fogdö. Efter honom kallades stugan för “Snickars”. Heter numera Perstorp. Om- och tillbyggd 1946. N.b. 2 rum, kök och badrum. Ö.b. rum.

Soldater vid detta torp