< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1199

Rote

Sal

Rotegård 1

Sahl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Maggebo, Fogdö

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Lilla Gården Wik, Fogdö

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Biärhäll

Mantal 4

1/4

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 659, år 1688 — 661, fr o m år 1710 — 1199.

Rotens sammansättning år 1686:
Maggebo — Anders. Fogdö, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Sahl, Helgarö — 1/2 Mantal.
Lilla Gårdhen i Wijk — 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Sahl — Erich Andersson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Maggebo, Fogdö — öde, 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Lilla gården Wik, Fogdö — 1/4 Mantal. Possessor: Överste Brandt, donerat 5/4 1723.
Vid undersökningen i compagniet år 1728 finns ännu i denna rote i många år åtnjutit hjälp av Bränn-Årby hemman, 1/4 Mantal, i Vansö sn, som åter efter Hans Kongl. Maj:ts Nådiga vilja och befallning av 16/1 1724 är förordnat till Pipare-Boställe vid Övlt:s comp och således här i stället det förra Pipare-Bostället som emot Brännåhrby till Åkers Styckebruk är utbytt:
Biärhäll — 1/16 Mantal, kommer att stå i rote för 1/4 Mantal. Ligger i Länna.

Soldater vid detta torp