< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1188

Rote

Åsby

Rotegård 1

Åhsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Rällinge

Mantal 2

1

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1192, fr o m år 1810 — 1188.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsby — Anders Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Rellinge — Niels Andersson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åhsby — Gammereraren Ketius, 1 Mantal. Huvudrote.
Rällinge — Nils, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Målaren Svensson flyttade in i torpet 1902.

Soldater vid detta torp