< Tillbaka <
Info om rote

Viby

Torp

Torpnummer

SR-00-1196

Rote

Viby

Rotegård 1

Wiby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wiby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är 1686 — 1191, fr o m år 1710 — 1196.

Rotens sammansättning år 1686:
Wijby — Erich Nilson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wijby — Per Andersson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wiby — Pär, 1 Mantal. Huvudrote.
Wiby — Jonas Jätterman, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållna.

Soldater vid detta torp