< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1189

Rote

Åsby

Rotegård 1

Åhsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åhsby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Ekeby, Fogdö Sn

Mantal 3

1/4

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1197, fr o m år 1710 — 1189.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsby — Niels Hanson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åsby — Anders Nilson, 1 Mantal.
Ekeby, Fogdö sn til hielp — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: “RixAmiralen”.

Rotens sammansättning år 1728:
Åhsby — Erick Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åhsby — Anders Jönsson, 1 Mantal.
Ekeby, Fogdö sn, oskattlagt, står i roten för 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Michel Törnflycht.

Anteckning: (1830 Wäsby).

Soldater vid detta torp