< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1193

Rote

Helgarö

Rotegård 1

Helgaröby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Helgaröby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Åsby

Mantal 3

1

Rivet

X

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1195, fr o m år 1710 — 1193.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsby — Hans Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Helgaröby — Anders Andersson, 1/2 Mantal.
Helgaröby — Anders Olufsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hertig Adolph.

Rotens sammansättning år 1688:
Helgaröby
Helgaröby
Åsby

Rotens sammansättning år 1728:
Helgaröby — Jon Persson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Anna Burrenschiöld.
Helgaröby — Bengt, 1 Mantal.
Åsby — Hans Persson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Torpet kallades Telltorpet. Revs omkring år 1901.

Soldater vid detta torp