< Tillbaka <
Info om rote

Björsund

Torp

Torpnummer

SR-00-1197

Rote

Björsund

Rotegård 1

Biörsundh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Biörsundh

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1188, fr o m år 1710 — 1197.

Rotens sammansättning år 1686:
Biursundh — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Biörsundh — Olof Person, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anna Berendt.

Rotens sammansättning år 1728:
Biörsundh — Anders Andersons änka, 1 Mantal. Huvudrote.
Biörsundh — Pär, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Soldater vid detta torp

Adolf Fredrik SKÖLD
Inflyttad fr Fogdö 12/11 1883. Utflyttad till Barkarö 7/3 1907.
>
Anders ANDERSON
>
Anders BIURLING
Död i Stralsund.
>
Anders BJÖRN
Ej fått pajråck.
>
Anders Gustaf BJÖRN
Inflyttad fr Fogdö 1854. 1869 till Grisslehamn. Befordrad till Distinktionskorpral 28/8 1869. GM-83 Avsked. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Underhåll 1885. Utflyttad till Amerika 19/9 1 [...]
>
Anders JONSSON
1688 till krutmått 8 öre och till band 3 öre.
>
Eric BJÖRN
Född 1759 eller 1763. Inflyttad fr Jäder 1782. Död i Finland.
>
Eric FYR
Inflyttad fr Kjula 1815. Kommenderad vid GM-35. GM-39 Anmäler sig såsom sjuklig. Kvarstår 1,5 år på förbättring. GM-42 Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Styrker med läkarbetyg s [...]
>
Eric Gustaf BLAD
Inflyttad fr Rellinge nr 6 1843. Var dräng på Rellinge nr 6 och blev ägare till Rellinge nr 4. Utflyttad t Rellinge nr 4 1852. Nämndeman. Int.avsk. 24/10 1853.
>
Erik BJÖRN
Inflyttad fr Jäder 1791. 1789 till Sveaborg. Medalj för tapperhet i fält, Keltis baracker 1790. Var i tjänst 1802.
>
Johan BIURLING
Fått krut- och smörjhorn 1718. Allenast fått rock. = 1190. GM-18 Karlen för liten, sättes till tråssdräng. Tjänt väl. Roten vakant vid utmarschen till Norge och fortf. vid GM-19. Sundkarl-Färjkarl.
>
Johan BIÖRLING
GM-40 Får tillstånd att utbytas, såvida Roten, som nu ej är närvarande, därtill samtycker.
>
Lars BIURLING
>
Olof BIÖRLING
GM-63 För gammal, svag, hållit sig mycket väl i Pommern, får avsked med rekommendation till underhåll.
>