< Tillbaka <
Info om rote

Rällinge Hagaborg

Torp

Torpnamn

Hagaborg

Torpnummer

SR-00-1195

Rote

Rällinge

Rotegård 1

Rällinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ströpåker

Mantal 2

1/2

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1193, fr o m år 1710 — 1195.

Rotens sammansättning år 1686:
Rällinge — Erich Olofson och Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Ströpåker, Fogdö — Erich, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Rällinge — Capellan Fabritius, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Ströpåker, Fogdö — Pähr, 1/2 Mantal. Possessor: Greve Lewenhaupts arvingar.

Soldater vid detta torp

Abraham FRED
1793 sjuk i lägret. GM-06 Skadad i vänstra handen på arbetskommendering 1796. Otjänlig till krigstjänst. Avsked med anmälan till underhåll.
>
Anders BLOMBERG
Var i tjänst 1739.
>
Anders Gustaf INGJALD
Inflyttad fr Fogdö 1843. Baptist. GM-59 Ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. Utflyttad t Ihrsta 1860.
>
Anders LINDSTEDT
KM-88 Oduglig. Får avsked. Corporal utan lön 2/6 1777, med lön 30/6 1778.
>
Bengt BLOMBERG
Förmedelst huvudsvaghet bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.maj. interimsavsked 23/1 1728.
>
Carl Adolf RING
Inflyttad fr Eskilstuna 30/9 1877. Utflyttad t Eskilstuna 7/12 1900, där han blev fabriksarbetare.
>
Carl BLOMBERG
>
Eric RING
Inflyttad fr Kjula 1812. GM-42 Styrker sin sjuklighet och oförmögenhet till krigstjänst. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat fälttåget 1813-14. Tjänt väl. Utflyttad t Nysäter 1843. Ky [...]
>
Eric RING
>
Johan Alfred RELIN
Inflyttad fr Fogdö 24/10 1870. GM-72 Begär och får byta namn till Relin. Har hetat Örn. Var en spänstig karl som rökte pipa alldeles förskräckligt. Även då han stod på tröskverket och matade rökte han oc [...]
>
Johan BLOMBERG
Ej fått pajråck.
>
Lars BLOMBERG
Död på Flottan.
>
Mats LARSSON
Inskriven åboen på Rällinge Mats Larsson och får lov att utbyta sig och tillsatt Oluf Rafwaldson.
>
Nils SIÖBERG
GM-63 Har armbrott som han fått under Kronans tjänstgöring i Pommern. Får avsked med rekommendation till underhåll.
>
Olof ERICHSON
-88 betalt 6 öre.
>
Oluf BLOMBERG
Fått krut- och smörjhorn 1718. Fått allenast råck. Hela monderingen och gevär förkommit under dess sjukdom och på hemmarschen. Död i Christinehamn.
>