< Tillbaka <
Info om rote

Rällinge

Torp

Torpnummer

SR-00-1194

Rote

Rällinge

Rotegård 1

Rällinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nibble

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1190, fr o m år 1710 – 1194.

Rotens sammansättning år 1686:
Rällinge — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Nibble — Per, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Rällinge — Pär, 1 Mantal. Huvudrote.
Nibble — Pär Olsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten anslagen till Statsverket 17/10 1793 — 5/4 1804.

Torpet revs 1905.

Soldater vid detta torp

Anders August LUNDQUIST
Sjukvårdare. Inflyttad fr Fogdö 1863. Enligt GM-rullan född i Fogdö. Int.avsk. 26/9 1874. Utflyttad t Westerås 30/3 1875.
>
Anders NYSTRÖM
1739 kommenderad på Fregatten Drottningholm.
>
Anders RÄLLING
Förmedelst ofärdighet i vänstra benet fått Högwälborne Herr Baron och Gen.maj. int.avsk. Roten var vacant 1733.
>
Carl Johan RICKT
Inflyttad fr Åsby 1840. Utflyttad t Wiby 2 som dräng 1846 med namn: Andersson. GM-42 sjuk i en arm enligt attest. Ställes på 1 års förbättring. Flyttade 1852 till Bst Nysäter, därifrån 1858 till Rellinge och [...]
>
Carl LUND
Inflyttad fr Eskilstuna 1844. GM-63 Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg (sjukdom i ryggraden). Tjänt väl.
>
Carl RÄLLING
Född i Finland. Fått krut- och smörjhorn 1718. = 1182.
>
Gustaf SAHLBOM
>
Johan / Jonas RÄLL
Inflyttad fr Barva 1813. GM-39 Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Bevistat fälttåget i Tyskland. Erhållit sabelhugg i pannan vid Leipzig. Anmält sig blivit bråckskadad vid Göta Kanal. Tjän [...]
>
Johan Alfred LUNDKVIST
Inflyttad 1875. 1879 till Vaxholm. GM 9/9 1905 Avsked med underhåll fr o m 26/9 1904. Utflyttad t Granlund Rellinge 8/11 1905.
>
Johan RÄLLING
Ej fått pajråck.
>
Lars RÄLLING
1789 till Sveaborg.
>
Mats ANDERSSON
-88 till krutmått 8 öre.
>
Nills RÄLLING
Död på Flottan.
>
Olof NYSTRÖM
>
Olof NYSTRÖM
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderades till Stralsund.
>
Olof RÄLL
Till Pommern 1805. Tillfångatagen 16/4 1807.
>
Olof RÄLLING
1778 sjuk i lägret. KM-88 ofärdig i vänster knä av ett olyckligt hugg. Får avsked.
>