< Tillbaka <
Info om rote

Riby "Ros soldattorp"

Torp

Torpnamn

"Ros soldattorp"

Torpnummer

SR-00-0941

Rote

Riby

Rotegård 1

Rijby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Lilla Datorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Skråhell

Mantal 3

1/2

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 980, 1688 – 950, fr o m 1710 – 941.

Rotens sammansättning år 1686:
Rijby, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lilla Datorp, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Skråhell, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Rijby — Anders och Swen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Georg Taube 2/3, Fru Fletwood 1/3.
Lilla Datorp — Anders, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Pehr Franck.
Skrädhäll — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Johan Sack.
Vid sista undersökningen i compagniet år 1728 finnes ännu i denna rote:
Lilla Skeppmora– Pehr, 1/16 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp