< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0937

Rote

Spånga

Rotegård 1

Spånga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Spånga

Mantal 2

1

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 985, 1688 – 956, fr o m 1710 – 937.

Rotens sammansättning år 1686:
Spånga — Mats, 1 Mantal. Huvudrote.
Spånga — Olof, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Spånga, 2 Mantal, Herr Wattrangs folk. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Adolf BREDIN
Corporal 18/4 1823. GM-39: I anseende till erhållen benskada enligt läkarbetyg till vidare krigstjänst oduglig. Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Bevistat fälttågen i Tyskland och N [...]
>
Anders FELLER
GM-33: Karlen genom olycka skjutit sig i vänstra handen, är därav lam, får avsked. Men ersätter roten halva legan tillbaka.
>
Anders SPAK
>
Anders SPÅNG
1802 kommenderad till Haga.
>
Anders SPÄNNARE
GM-41: Casserad. Var i tjänst 1739.
>
Carl August LÄNNELL
GM-72: Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Ulfva 1872.
>
Eric SPÅNGSTRÖM
>
Erich FELLER
Varit sjuk efter slaget vid Helsingborg 20/2 1710 och sedermera förkommen i Landskrona på marschen. All mondering borta. Antagen i Stockholm.
>
Erich ÅKERLUND
Uppvisad och antagen vid besiktningsmönstring i Mariefred. GM-68: För begången inbrottsstöld blivit enligt Kongl. Hovrättens dom 11/5 1766 avstraffad med 40 par spö samt avförd till Bohus fästning.
>
Gustaf Adolf LENELL
Erhöll i sept 1899 tillstånd att utarrendera soldattorpet. Erhöll vid avskedet underhåll på expektans. BROR TILL SOLDAT 688 LÄNNVALL, ÅSÄNG. Bror till soldat 688 Lännvall, Åsäng rote i Länna socken. Körde v [...]
>
Jan / Johan SPÅNGSTRÖM
Vac i Carlscrona.
>
Johan FÄLLER
Fick soldatnamndet 1688, som då ev var "Fällna". 1690 står "Fäller" i rullan.
>
Johan SPÅNGMAN
1802 kommenderad till Haga slott. Utflyttad 1813. Fick 3 döttrar och 2 söner, varav 2 döttrar når vuxen ålder.
>
Jonas FELLER
GM-18: Karlen har bråck. Föravskedas.
>
Jonas SPÅNGBERG
GM-59: Begär och får avsked för sjuklighet (dubbelt ljumskbråck). Tjänt väl. Flyttade från Forssa till Hållkärr 1871.
>
Pehr SPÅNGMAN
Död i Finland. FAR TILL 949 BRODIN, F 1775.
>
Pehr SPÅNGMAN
>