< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0949

Rote

Broby

Rotegård 1

Broby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Broby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Täby

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 977, 1688 – 947, fr o m 1710 – 949.

Rotens sammansättning år 1686:
Broby — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Broby — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Täby — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Broby — Pehr Olsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Qwarnberga — Häradshövding Ingman, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: LandsStaten.
Täby — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Otto …s arvingar.

Rivet omkring 1985.

Soldater vid detta torp

Anders BROBERG
GM-33: God och gillas.
>
Anders BROBERG
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Tillhörde tidigare nr 1047 med soldatnamnet Stråhle. 1047 = Åby, Taxinge.
>
Anders BROBERG
>
Anders NORLING
GM-41: Liten, kasseras. 995 = Norrby, Toresund.
>
Anton Rudolf BROLIN
Förberedande korpralskola 1899. 24/7 1899 2 dagars vaktarrest för att efter tystnadssignalen olovligt avlägsnat sig från lägret (strafflag § 68). Korpralskola 7/5 1900.
>
August Wilhelm BROLIN
>
Bengt BROBERGH
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Carl BRODIN
Tilldelad medalj för trogen tjänst vid Konungens egen Grenadier Battailon. 1807 sjuk å lasarettet vid Altesfehr. Vicekorpral 1805. Bevist 1805-07. Vid hemkomsten från kriget kvarlämnad sjuk i Karlskrona.
>
Carl Gunnar SANDELIUS
>
Eric BROBERG
GM-97: Sjuk i lägret. Får avsked. Anmäles till underhåll.
>
Eric BROBERG
Ej fått kappa. Piqen förkommen under marschen från Norge.
>
Gustaf BLANK
>
Gustaf Emanuel BROLIN
15/3 1902 anmälan för fanj Adlers, Malmköping, för undergående av 5 dagars sträng arrest. 12/12 1902 anmäldes att reparation å soldattorpet ännu ej utförts. Lär ha rymt år 1900.
>
Håkan BROBERG
Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758. Sjuk i Stralsund 1759. Läkarintyg: Är åldrig, har svullen mage och andtäppa samt efter sin utresa stundom svullna ben. Ej gjort för sin sjuklighet någon tjänst, men utvärtes [...]
>
Johan FRISTRÖM
>
Pehr / Petter PALM
GM-30: Har fallandesot, får avsked med rotens medgivande.
>
Per Gustav BROLIN
Under kommendering till Långholmen 1836 ådömd 5 dagars arrest och 1853 4 dagars arrest, båda gångerna för fylleri. GM-39: Begär att få kalla sig Brolin (tidigare Broms), vilket beviljas. GM-59: Begär och får [...]
>
Pär BRODIN
Avförd såsom vanfrejdad.
>