< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Kutstugan

Torpnummer

SR-00-0965

Rote

Skäggesta

Rotegård 1

Skieggesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wretatorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Walsberga

Mantal 3

1/2

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 988, 1688 – 959, fr o m 1710 – 965.

Rotens sammansättning år 1686:
Skieggesta — Jost., 1 Mantal. Huvudrote.
Wretatorp — Erich, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Walsberga — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Skiggesta — Erick, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat 2/3, Kronan behållet 1/3.
Wretatorp — Johan, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Walsberga — Lars Olsson, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Otto Reins Maulls arvingar.

Torpet kallas “Kutstugan” efter en kutryggig man, Leonard Andersson, som en tid bodde där. Backen där torpet ligger kallas “Skäggbacken”.

Soldater vid detta torp

Anders LINDBERG
>
Anders Wilhelm HALIN
GM-55: Gillas såsom oduglig till krigstjänst till följe av krökning i ryggraden enligt läkarbetyg efter antagningen. Tjänt väl.
>
Carl Erik Viktor SKYTT
Avsked med underhåll på expektans.
>
Carl Magnus SKÄGG
GM-51: Begär och får såsom sjuklig enligt läkarbetyg avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Utflyttad till Valsberga 1852.
>
Eric LINDBERG
Roten vakant.
>
Eric LINDBERG
GM-20: Anmäld blesserad vid Säfvar. GM-23: Blesserad i vänstra låret enligt kapten Muncks bevis. Får avsked samt anmäles till underhåll. Utflyttad till Lina, Sörby 1823.
>
Erik Otto LINDELL
Förberedande korpralskola på Waxholm 15/3-15/6 1901. 23/10 1902 förständigades rotehållarna att lämna halm. Utflyttade till Skäggesta.
>
Jacob LINDBERG
Roten antecknad vakant 1744.
>
Joen WARDH
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Jonas LINDBERG
1802 sjuk hemma.
>
Lars LINDBERG
>
Lars WRET
Antagen vid Leggesta.
>
Olof LINDBERG
19/11 1759 kommenderad på arbete å Denholmen. GM-68: Ofärdig i vänstra knäet och första leden av framfingret å högra handen borta, får avsked.
>
Olof LINDBERG
Är satt till furirskytt i mars 1718. Musqveten oduglig. Handskar förkomna.
>
Olof LINDBERGH
Tidigare furirskytt å denna rote.
>
Per Erik SKYTT
GM-72: Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Valsberga 1852.
>
Per LINDBERG
Död på Dalslandet.
>
Simon LINDBERG
Född i Finland. Var i tjänst 1739. God och gillas.
>