< Tillbaka <
Info om rote

Skäggesta Kutstugan

Rotens nummer år 1686 – 988, 1688 – 959, fr o m 1710 – 965.

Rotens sammansättning år 1686:
Skieggesta — Jost., 1 Mantal. Huvudrote.
Wretatorp — Erich, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Walsberga — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Skiggesta — Erick, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat 2/3, Kronan behållet 1/3.
Wretatorp — Johan, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Walsberga — Lars Olsson, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Otto Reins Maulls arvingar.

Torpet kallas “Kutstugan” efter en kutryggig man, Leonard Andersson, som en tid bodde där. Backen där torpet ligger kallas “Skäggbacken”.

Torp

Torpnamn

Kutstugan

Torpnummer

SR-00-0965

Rote

Skäggesta

Rotegård 1

Skieggesta

Andel 1

1

Rotegård 2

Wretatorp

Andel 2

1/8

Rotegård 3

Walsberga

Andel 3

1/2

Torp PDF

Torpbild 1

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Soldater vid detta torp

Anders LINDBERG
>
Anders Wilhelm HALIN
GM-55: Gillas såsom oduglig till krigstjänst till följe av krökning i ryggraden enligt läkarbetyg efter antagningen. Tjänt väl.
>
Carl Erik Viktor SKYTT
Avsked med underhåll på expektans.
>
Carl Magnus SKÄGG
GM-51: Begär och får såsom sjuklig enligt läkarbetyg avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Utflyttad till Valsberga 1852.
>
Eric LINDBERG
Roten vakant.
>
Eric LINDBERG
GM-20: Anmäld blesserad vid Säfvar. GM-23: Blesserad i vänstra låret enligt kapten Muncks bevis. Får avsked samt anmäles till underhåll. Utflyttad till Lina, Sörby 1823.
>
Erik Otto LINDELL
Förberedande korpralskola på Waxholm 15/3-15/6 1901. 23/10 1902 förständigades rotehållarna att lämna halm. Utflyttade till Skäggesta.
>
Jacob LINDBERG
Roten antecknad vakant 1744.
>
Joen WARDH
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Jonas LINDBERG
1802 sjuk hemma.
>
Lars LINDBERG
>
Lars WRET
Antagen vid Leggesta.
>
Olof LINDBERG
19/11 1759 kommenderad på arbete å Denholmen. GM-68: Ofärdig i vänstra knäet och första leden av framfingret å högra handen borta, får avsked.
>
Olof LINDBERG
Är satt till furirskytt i mars 1718. Musqveten oduglig. Handskar förkomna.
>
Olof LINDBERGH
Tidigare furirskytt å denna rote.
>
Per Erik SKYTT
GM-72: Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Valsberga 1852.
>
Per LINDBERG
Död på Dalslandet.
>
Simon LINDBERG
Född i Finland. Var i tjänst 1739. God och gillas.
>