< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0975

Rote

Riby

Rotegård 1

Lida Cronohemman

Mantal 1

2

Rotegård 2

Stuguhaga

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Skirtorp

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 995, 1688 – 966, fr o m 1710 – 975.

Rotens sammansättning år 1686:
Lijda 2 gårdar á 1 Mantal.
Stuguhage, 1/4 Mantal.
Skirtorp i Taxinge. En stuga.

Rotens sammansättning år 1728:
Lida cronohemman, 2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Brita Fletwood.
Stuguhaga, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Brita Fletwood.
SKirtorp, en stuga i Taxinge. Hjälprote. Possessor: Fru Brita Fletwood.

Föregående 2:ne hemman Lida befinnes vid undersökningen i compagniet år 1728 hava sedermera iklätt sig Säterinatur och fördenskull är 1709 tillika med Skirtorp av roteringen utbytte emot:
Riby — Christopher hemman, 3/4 står för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Skiäfwe — Erik, hemman 3/4 står för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Av gamla roten är ännu
Stuguhaga — Pehr, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Brita Fletwood.

Soldater vid detta torp

Anders LIBERG
Borgarson. Ej fått kappa. Musqvet, värja och bajonett, bantler med dess tillbehör, hatt, handskar, svarta halsdukar, gula strumpor och skospännen vid marschen ur Norge förkommit. Död vid norska gränsen. Roten vaka [...]
>
Anders LIJBERG
GM-40: Karlen god och gillas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Anders RID
>
Bengt ELGH
Erhöll soldatnamnet 1688. Avancerat till corporal vid nr 976.
>
Carl Johan ROLF
Utflyttad 1873. Avförd ur regementets rullor. Rymt från mötet 1873. Roten vakant.
>
Eric LIDBERG / LIBERG
GM 19/11 1759 sjuk i Strandsund. 1760 sjuk, frånvarande. Kommenderad å Galéer-Esquadern. GM-74: Får avsked och dubbelt underhåll. Tjänt i Finska och Pommerska krigen.
>
Gustaf Adolf ROLF
>
Johan LIJBERG
Hitlånt av nr 1033 och insatt den ur danska fångenskapet hemkomne Johan Johansson Ram, heter nu Lijberg. GM-33: Sjuk hemma. Herrar Officerare berättar att han är alltjämt sjuk, oförmögen att tjäna får avsked.
>
Johan LIJBERG
Antagen i Läggesta.
>
Johan Petter RAMSTRÖM
1851 till Carlsborg. GM-66: Begär och får avsked för bättre utkomst enligt rotechefens medgivande. Tjänt utmärkt väl.
>
Jonas RID
Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Lars Erik ROLFF
Corporal 25/6 1898. Tjänstgjorde i beväringsrekrytskolan 1904..
>
Lars STORMBERG
1797 sjuk å sjukhus. GM-06: Bräcklig, får avsked med anmälan till underhåll.
>
Magnus LIBERG
Rymt 3/2 1720.
>
Olof RID
Utflyttad till Olofslund, Ärja. 1817 till Södertälje. GM-35: Sjuk på sjukhus. GM-42: erhåller på grund av läkarbetyg om sjuklighet avsked med anmälan till underhåll på expektans. Bevistat 1813-14 års krig. Tj [...]
>