< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0939

Rote

Lundby

Rotegård 1

Täby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lundby

Mantal 2

1

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 971, 1688 – 942, fr o m 1710 – 939.

Rotens sammansättning år 1686:
Täby — Johan, 1 Mantal. Huvudrote.
Lundby — Per, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
TÄby – Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Lundby — Erich och Pehr, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Roten håller trosshäst — 31/12 1817.

Soldater vid detta torp

Anders EKLUND
Viceporpral 28/5 1903. Utarrenderade sitt torp 1/10 1898 - 1/10 1903.
>
Anders LUNDBERG
Var i tjänst 1757. 1758 sjuk.
>
Anders LUNDBERG
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund. GM-78: Står kvar i hopp att han blir friskare än han nu är. GM-83: Ej blivit friskare, begär och får avsked. Tjänt väl.
>
Anders LUNDH
Fick soldatnamnet 1688.
>
August Theodor LUNDING
Vicekorpral 13/6 1881. Från Svanslund.
>
Carl Gunnar SANDELIUS
Var i tjänst 24/1 1899! Fick av roten tillstånd 13/10 1896 att begära avsked 23/3 1898. Tillägg: Fick Int.avsk strax efter 23/5 1898. Var alltså "f d soldat" då han 24/1 1899 emottog stämning till tinget.
>
Carl Gustaf Ferdinand LUNDING
Korpral 1851. Utflyttad till Ribergsstugan 1876. Gränsbevakning Grisslehamn 1844. GM 7/7 1845: Begär och får avsked för ålder och sjuklighet. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl LUNDBERG
Född i Småland.
>
Carl LUNDING
Korpral 1808. 1797 sjuk hemma. Deltog i striderna 1788-89 och 1808-09. Tillfångatagen på Åland. Frigiven. Erhöll Patriotiska sällskapets medalt 1817.
>
Jacob LUND
Handskar och pique bortkommit i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Johan LARM
GM-20: Har 2 3/4 tjänsteår som förstärkningskarl. GM-39: Efter flera gånger undergången varningsgrader och extra juduciella bestraffningar fortfarande liderlig, varför han kasseras.
>
Nills LUNDBERG
1741 approberad och kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Olof LUND
GM-40: Bråck vid reg.mötet i Nyköping 12/6 1735 och således oförmögen att göra tjänst. Begär och får avsked.
>
Pehr LUNDBERG
Var i tjänst 1750.
>