< Tillbaka <
Info om rote

Valsberga

Torp

Torpnummer

SR-00-0957

Rote

Valsberga

Rotegård 1

Hwalzberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hwalzberga

Mantal 2

1

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer nr 1686 – 974, 1688 – 944, fr o m 1710 – 957.

Rotens sammansättning år 1686:
Hwalzberga — Johan Anderson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hwalzberga — Lars, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Hwalzberga — Johan, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: LandsStaten.
Hwalzberga — Johan, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: LandsStaten.

Anslaget till musikens underhåll 1/1 1833 –
Anslagen till pistolsmed 30/10 1819 – 31/12 1832..

Soldater vid detta torp