< Tillbaka <
Info om rote

Häsleby Lundbergstorpet

Torp

Torpnamn

Lundbergstorpet

Torpnummer

SR-00-0961

Rote

Häsleby

Rotegård 1

Häsleby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ähleby

Mantal 2

1/2

Flyttat

X

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 978, 1688 – 948, fr o m 1710 – 961.

Rotens sammansättning år 1686:
Häsleby — Lars Matzon, 1 Mantal. Huvudrote.
Ähleby — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Häsleby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Åkerby — Pehr, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Galltorp — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders DUFWA
Var i tjänst 1739.
>
Anders DUFWA
>
Anders DUFWA
Avsked på grund av sjukdom. Fängnålar bortkomna i actionen vid Stäket 13/8 1719.
>
Anders DUFWA
Sssotdöd i Qvarteret Ottarp.
>
Anders GREFWE
Erhöll sitt soldatnamn 1688.
>
Axel Fredrik LUNDBERG
GM-79: Begär och får heta Lundberg (tidigare Skog). GM-02: Avsked med underhåll på expektans. Skrivelse 25/3 1903 med anmälan att f d soldaten 961 Lundberg icke utfår sina naturaförmåner för 1902.
>
Carl Petter HEDIN
GM-72: Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Hästhagen 1872.
>
Eric J EKMAN
Bodde i Snickartorpet 1764, kanske till 1775 corpral Hesselberg flyttade in.
>
Eric JARL
>
Eric JARL
GM-23: Ställes på förbättring till nästa GM. GM-26: Begär och får avsked.
>
Gustaf HASSEL
GM-55: Begär och får avsked för ofärdighet i händerna enligt läkarbetyg. Tjänt väl. Blev handlare i Valsberga och bytte namn till Lindqvist. Kom till Valsberga från Skäggesta 1870.
>
Jan / Johan DUFWA
GM-50: Har bråck, får avsked.
>
Lars JARL
1797 sjuk i lägret. 1802 kommenderad till Drottningholm. GM-07: För sjuklighets skull avsked.
>
Pehr HESS
GM-59: Sjuk på roten enligt attest. GM-42: Erhåller på begäran avsked såsom sjuklig och till krigstjänst oduglig. Tjänt väl.
>
Pehr HESSELBERG
Corporal 1763. GM-74: Roten begär för honom avsked, vilket beviljas. På begäran entledigad från corpral-best 11/5 1773, med tillstånd att tjäna för denna rote som soldat. Utflyttad till Snickartorp 1775.
>