< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby Snickartorp

Torp

Torpnamn

Snickartorp

Torpnummer

SR-00-0960

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Ekeby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ekeby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Täby

Mantal 3

1/4

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 976, 1688 – 946, fr o m 1710 – 960.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekeby — Eric Olofsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Ekeby — Ambiörn, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Täby — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeby — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Ekeby — David Allström, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Täby — Anders Hansson, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Otto … arvingar.

Soldater vid detta torp

Anders EEK
I tjänst 1739.
>
Anders EEK
>
Anders EEK
Antagen i Stockholm. Kom i dansk fångenskap. Återkom hit 1719.
>
Anders EEK
Hemkom ur dansk fångenskap och insatt här 27/11 1719. GM-33: Karlen gammal, har värk i högra armen, begär och får avsked.
>
Anders EKBERG
1763 sjuk på roten.
>
Anders Hjalmar RUNDGREN
Vicekorpral 25/4 1902. Förberedande korpralskola 1899. Korpralskola 7/5 1900. Avsked utan underhåll. Död på 1950-talet.
>
Anders SPÅNG
Född på ST 937
>
CARLSSON
>
Eric ED
GM-51: Sjuk hemma enligt läkarbetyg. Anmäles såsom sjuklig. Ställes på 1 års förbättring.
>
Eric EKEGREN
GM-89 sjuk, besvärad av lungsot, oduglig till vidare krigstjänst, får avsked.
>
Eric EKMAN
GM-44: Gammal och till tjänstgöring oduglig, kan ej approberas.
>
Erich EKMAN
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Johan EEK
-18 har krut- och smörjehorn sedan tidigare. Ej fått kappa. Musqveten oduglig. Bantler med rem, kruthorn, smörjhorn och fängnålar, hatt, handskar, svarta halsdukar och skospännen förkomna i sjukkvarteret. Död vid [...]
>
Johan EKEGREN
1790 sjuk vid Elime.
>
Johan Fredrik EK
GM-66: Begär och får avsked såsom varande i följd av svåra åderbråck till krigstjänst oduglig enligt läkarbetyg. Tjänt väl. (Dog på torpet Borgen). Utfylttad till Borgen. FAR TILL SOLDAT TÖRNBLOM, JÄRSTA.
>
Johan HÄCK
GM-23: Får avsked för sjuklighet enligt bevis.
>
Johan Petter RAMSTRÖM
GM-69: Begär att få beräkna tidigare tjänst vid kompaniet i 19 1/12 år. GM-83: Avsked med underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Tidigare i tjänst vid nr 975.
>