< Tillbaka <
Info om rote

Valla

Torp

Torpnummer

SR-00-0956

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skieggesta

Mantal 2

1

Socken

Åker

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 973, 1688 – 951, fr o m 1710 – 956.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Johan Hansson, 1 Mantal. Huvudrote.
Skieggesta — Hustru Kierstin, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Walla — Pehr Håkansson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Skieggesta– Nills, Hemman 3/4 Mantal, står i roten för 1 Mantal,. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Här bodde 1871-75 en torpare Karl E Lindqvist.

Roten vakantsatt 15/1 896 — 1901.

Soldater vid detta torp