< Tillbaka <
Info om rote

Norråby

Torp

Torpnummer

SR-00-0815

Rote

Norråby

Rotegård 1

Norrårby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Norrårby

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 836, år 1688 — 837, fr o m år 1710 — 815.

Rotens sammansättning år 1686:
Norrårby — Niels Olufson, 1 mantal. Huvudrote.
Norrårby — Jöns och Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Norrårby — Genart och Alfrid, 1 Mantal. Huvudrote.
Norrårby — Olof och Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Eric Sparres arvingar.

Torpet kallas “Trumslagartorp” och är tillbyggt på längden med c:a 1 m.

En 815 Larsson är befordrad till korpral 15/3 1910!

Roten indragen till musikens underhåll 31/12 1832 — 1901?

Soldater vid detta torp