< Tillbaka <
Info om rote

Ekeberg

Torp

Torpnummer

SR-00-0825

Rote

Ekeberg

Rotegård 1

Ekebergh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Jelmsäter

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 847, fr o m år 1710 — 825.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekebergh — Mats Jonson, 1 Mantal. Huvudrote.
Jelmsäter — Joen Nilson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lars Flemming.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekebergh — Eric och Pehr, 1 Mantal. Huvudrote.
Jelmsäter — Hans Kristiansson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Magnus Flemming.

Soldattorpet = gården Altorp på 5,5 ha. Stugan mycket omändrad och tillbyggd. Har under senare år förfallit en del (1976). Rivet i jan 1983.

Soldattorpet hade som brukare från 23/3 1895 fam Erik Carlsson.

Soldater vid detta torp

Anders EK
Var i tjänst 1802.
>
Anders EKBERG
>
Anders FRIMODIG
>
Anders FRIMODIG
Har kopparflaska. Fått värja 1716. Fattas kappa. Musqvetrem, handskar, skospännen, låsbetäckare o krats under dess sjukdom 1718 förkommet på Dalslandet. Krutmått med pung ej bekommet. Död på Wästgiötha-Dahl.
>
Anders Gustaf EKBERG
1879 till Vaxholm. Änkling 6/12 1889. Utflyttad t Näset 7/3 1895.
>
Carl Vilhelm EKBERG
Gift med dotter till företrädaren. Utflyttad till Näset, Värhulta rote som brukare. Från 1912 som ägare.
>
Eric AHL
>
Eric FRIMODIG
Var i tjänst 1750.
>
Erich LARSSON
"Avangerat till Corporal till nr 774 och Corp:s Roten skall skaffe Karl til denna Rothe". 774 = 840 Skjulsta, Fors sn.
>
Erik FRIMODIG
"Gack ut med Recreuteringen til Riga Ao 1708". -10 Karlen är i Riga och Monderingen på Eskilstuna Slott.
>
Gustaf FRIMODIG
Varit kommenderad i Wissmar och sedermera fången i Stralsund, varför han avfördes.
>
Hans FRIMODIG
Var i tjänst 1739.
>
Johan EK
GM-20 anmäles svag, men står kvar till nästa mönstring. GM-23 får avsked för svaghet. 1817 till Södertälje.
>
Lars EKBERG
GM-83 Förfryst sina fötter i synnerhet högra stortån. Kan således ej approberas. Men ersätter Roten sin kostnad antingen med penningar eller arbete.
>
Måns GRAN
Erhöll sitt soldatnamn 1690.
>
Nils EKBERG
Inflyttad fr Setterbo 1833. Vid GM-39 kommenderad till Långholmen. GM-63 begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Finns även anteckning om att [...]
>
Olof EKBERG
Antagen 1784? 1789 sjuk.
>
Olof FRIMODIG
>