< Tillbaka <
Info om rote

Hjelmsäter

Torp

Torpnummer

SR-00-0824

Rote

Hjelmsäter

Rotegård 1

Jällmsäter

Mantal 1

1

Rotegård 2

Jällmsäter

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 848, fr o m år 1710 — 824.

Rotens sammansättning år 1686:
Jelmsäter — Joen och Simon, 2 Mantal. Possessor: Lars Flemming.

Rotens sammansättning år 1728:
Jällmsäter — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Jellmsäter — Gustaf och Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Magnus Flemming.

Torpet avstyckat omkring år 1906. Rivet. Nytt hus uppbyggt intill det rivna soldattorpet år 1915. Strax norr om detta hus finns en sommarstuga, som tidigare varit “pensionärsstuga” för soldat Ört. Intilldenna en mindre åker, som kallas “Ört-täppan”.

1894 inflyttar en “brukare” – Carl Gustafsson med familj.

Soldater vid detta torp

Abraham HIELMSTEDT
Karlen god och gillas.
>
Brynte HIELMSTEDT
GM-44 Är efter karlens egen berättelse 52 år, styv i alla lemmar och till tjänstgöring oduglig. Kasseras.
>
Carl HIELMSTEDT
>
Eric HJÄLM
Var i tjänst 1802.
>
Eric ÖRT
GM-20 Begär och får byta namn från Skarp till Ört. GM-48 Begär och får såsom otjänstbar avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl.
>
Gustaf Emil NORÉN
Inflyttad fr Arboga lf 23/11 1894. Utflyttad t Götlunda 10/11 1908. Var frånvarande vid inskrivningen 1895. Bytte 1896 namn från Ört till Norén.
>
Johan HIELLM
>
Johan HIELLM
Hemkom ur dansk fångenskap och nu återinsatt. (Anställd 1709). GM-33 Karlen gammal och bräcklig, begär och får avsked.
>
Johan HIÄLM
Fånge i Danmark och avförd. Fått ny flaska. Grå råcken förmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Johan JELM
Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Johan Robert ÖRT
Deltog i Husfh. 1892. Änkan, med dottern Anna Augusta (f. 10/12 1891) flyttade 28/11 1894 till Ekeberg och därifrån till Götlunda 4/11 1895.
>
Jonas ÖRT
Inflyttad fr Konungsö 1848. Vid utflyttningen inhyst. GM-83 Begär och får avsked. Beviljas underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Lars HIELM
Har kopparflaska. Fått krut- och smörjhorn 1718. Husqvetrem, handskar, skospännen, gehäng och sölja, kruthorn, smörjhorn, krats, 1 svart halsduk borta under hans sjukdom 1718.
>
Magnus WESTERLUND
1759 sjuk i kvarteret. 1763 sjuk på roten. Var i tjänst 1778.
>
Magnus WÄSTERLUND
>
Olof HIELM
Blivit återhämtad till Vässmanland 18/2 1740.
>
Olof HIELM
Född i Bergslagen. Krutmått och pung ej bekommit. I action vid Stäket 13/8 1719 förlorat musqvet med krats. Bajonett, låsbetäckare och kruthorn (nr 856 = Eckersta i Kloster sn).
>