< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0820

Rote

Vij

Rotegård 1

Wi

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wi

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 841, år 1688 — 842, fr o m år 1710 — 820.

Rotens sammansättning år 1686:
Wij — Per Nilson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wij — Lars och Erich, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wi — Erick och Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Wi — Olof och Johan, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lands Staten.

Soldattorpet revs tidigt 1900-tal.

Soldater vid detta torp