< Tillbaka <
Info om rote

Arninge

Torp

Torpnummer

SR-00-0822

Rote

Arninge

Rotegård 1

Arninge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Aspesten

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Kieltorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Wad

Mantal 4

1/8

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 845, år 1688 — 846, fr o m år 1710 — 822.

Rotens sammansättning år 1686:
Aspesteen — Niels Olsson, 1/8 Mantal. Huvudrote.
Kieltorp — Änkan, 1/8 Mantal.
Knutstaslagh — Måns Jonson, 1/8 Mantal.
Wadh — Lars Person, 1/8 Mantal.
Klåfsteen — Per Jonsson, 1/8 Mantal.
Lijda — Sune Erichson, 1/8 Mantal.
Ramslo — Stephan Matzon, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Arninge — Rafwald, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten. (Överförd från nr 823?).
Aspesten — Matts, 1/8 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Kieltorp — Cappellan Anders Akrelius, 1/8 Mantal.
Wad — Jöns Nilsson, 1/8 Mantal.

Div notering: ST på allmänningen.

Soldater vid detta torp

Anders ARMINIAN
Tidigare tråssdräng för 14:e Tältlaget. Fattas kappa. Musqvet och rem, hatt, handskar, skinnbyxor, gula strumpor, skospännen, gehäng och sölja, bantlertaska med rem, låsbetäckare, kruthorn, smörjhorn och krats [...]
>
Carl ARN
Var i tjänst 1802.
>
Eric ARNBERG
KM-88 Är mycket bräcklig och oduglig, får avsked.
>
Gustaf ARENGREN
>
Hindrich ARMINIAN
Fått smörjhorn 1718. GM-18 Karlen för liten, sättes till tråssdräng och i dess ställe hit satt den nyskrivne tråssdrängen för 14:e Tältlaget Anders Larsson.
>
Johan MÖLLER
GM-63 Oduglig. Har under hela kriget varit marod (= soldat som låtsar sjukdom). Får avsked.
>
Jonas ARENGREN
Var i tjänst 1739.
>
Lars ARMINJAN
GM-33 Karlen liten och svag. Får avsked.
>
Lars HJELM
1817 till Södertälje. GM-20 får avsked för svaghet och otjänstbarhet.
>
Olof ARENGREN
>
Olof ARNBERG
18/7 1789 till Sveaborg. GM-93 Svagsint. Nästan blind. Får avsked.
>
Olof ASPMAN
>
Olof ASPMAN
Kan intet hantvärk. Grå råck förmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. Fått ny flaska.
>
Pehr Gustaf HOLM
Inflyttad fr Arboga 1843. GM-76 Begär avsked för ålder. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Per HOLM / ALIN
Bytt namn från Holm till Alin år 1900. Utflyttad till Arboga. Underhåll 1906.
>
Petter HOLM
Corporal 9/11 1835. GM-35 Får räkna 3ne år som han tjänat vid regementet som förstärkningskarl. GM-42 såsom sjuk och oförmögen till krigstjänst anhåller om asked samt att efter 4 år bli anmäld till underhål [...]
>