< Tillbaka <
Info om rote

Åltorp

Rotens nummer år 1686 — 842, år 1688 — 843, fr o m år 1710 — 823.

Rotens sammansättning år 1686:
Arninge — Anders Olsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åhltorp — Lars Matzon, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åhltorp — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Knutstaslaug — Erik, 1/8 Mantal.
Klåfwesten — Anders, 1/8 Mantal.
Lida — Eric Jonsson, 1/8 Mantal.
Rallsloug — Olof, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten indragen till lönefyllnad åt underofficer 1/1 1881 —

Torp

Torpnummer

SR-00-0823

Rote

Åltorp

Rotegård 1

Åhltorp

Andel 1

1

Rotegård 2

Knutstaslaug

Andel 2

1/8

Rotegård 3

Klåfwesten

Andel 3

1/8

Rotegård 4

Lida

Andel 4

1/8

Rotegård 5

Rallsloug

Andel 5

1/8

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp