< Tillbaka <
Info om rote

Malmberga

Torp

Torpnummer

SR-00-0816

Rote

Malmberga

Rotegård 1

Malmberg

Mantal 1

1

Rotegård 2

Malmberg

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Råby

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 837, år 1688 — 838, fr o m år 1710 — 816.

Rotens sammansättning år 1686:
Malmbergh — Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Tofhulta — Lars Stephanson, 1 Mantal.
Tofhulta — Niels Augustinson, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Malmberg — Olof och Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Eric Sparres arvingar.
Malmberg — Cappelan Anders Akerelius, 1/2 mantal, står för 1/2 Mantal. Possessor: Cappellans Boställe.
Råby — Pehr, 1/4 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Div noteringar: Askman 1690 (809 Berga, Öja?).

Soldater vid detta torp