< Tillbaka <
Info om rote

Söderåby

Torp

Torpnummer

SR-00-0814

Rote

Söderåby

Rotegård 1

Söråby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Söråby

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 826, år 1688 — 827, fr o m år 1710 — 814.

Rotens sammansättning år 1686:
Söråby — Sven Olson, 1 Mantal. Huvudrote.
Söråby — Gustaf och Anders, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Söråby — Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Eric Sparres arvingar.
Söråby — Pehr, 1 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Efter att under många år ha tillhört St. Sundby, friköptes torpet 1907. I samband därmed om- och tillbyggdes stugan. Använde som sommarstuga.

Div notering: Häger 1690, Sörman 1744, 1802.

Soldater vid detta torp