< Tillbaka <
Info om rote

Vallby

Torp

Torpnummer

SR-00-0818

Rote

Vallby

Rotegård 1

Wallby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wallby

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 840, år 1688 — 841, fr o m år 1710 — 818.

Rotens sammansättning år 1686:
Walby — Joen och Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Walby — Niels och Olof, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wallby — Matz, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Wallby — Lars och Olof, 1 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Soldater vid detta torp