< Tillbaka <
Info om rote

Konungsö Stensö

Torp

Torpnamn

Stensö

Torpnummer

SR-00-0819

Rote

Konungsö

Rotegård 1

Konungsöö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Konungsöö

Mantal 2

1

Rotegård 3

Arninge

Mantal 3

1/2

Kvar

X

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 849, fr o m år 1710 — 819.

Rotens sammansättning år 1686:
Konungzöö — Anders Erichson, 1 Mantal. Huvudrote.
Konungzöö — Johan Erichson, 1 Mantal.
Arninge — Niels Matzon, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Konungsöö — Tobias, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Carl Magnus Melin.
Konungsöö — Israell, 1 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Arninge — Erich, 1/2 Mantal. Possessor: Carl Melin.

Torpet troligen avstyckad 1909. Torpet mycket omändrat, Tillbyggd på både höjd och längd. Sommarstuga. Ladugården raserad. Brunnen fylld med tegel. Gammal jordkällare kvar. Planeringsarbeten å tomten pågår (1976).

En “brukare” infl 1905.

Soldater vid detta torp

Anders FAGER
Inflyttad fr Öja 1836. Utflyttad t Söråby 1863. GM-39 Begärde och fick byta namn till Fager. Har hetat Kask. Avgick 3/5 1840 till Vaxholm för fångbevakning. GM-63 Begär och får avsked för sjuklighet enl betyg. [...]
>
Anders ÖRN
Grå råcken förmist under marschen mot Helsingborg 1710.
>
Anders ÖRN
Värja och gehäng bekommit 1716. Kasserad för sin bräcklighet och fått Kongl. Maj:ts avskedspass.
>
Carl Erik STEN
Inflyttad fr Arboga 28/11 1864. Utflyttad t Arboga 7/1 1895. Underhåll 1897.
>
Eric KNUT
GM-35 Begär och får avsked med rättighet till pension vid fyllda 50 år jml Kgl. Brev 10/9 1831. Sjuklig och tandlös enligt läkarbetyg. Tidigare tjänst 2 år som Landtvärnist.
>
Gustaf STEN
Inflyttad fr Lillkyrka, Örebro län 1/11 1895. Utflyttad t Tumbo 25/10 1904. Var från 1896 mantalsskriven vid Mälhammar, Tumbo.
>
Lars SIÖBERG
1759 sjuk i kvarteret. GM-78 Gammal, orklös, har krokiga fingrar och får avsked med anmälan till underhåll.
>
Olof DOLLPHUS
Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Olof ÖHRN
GM-28 begär få byta sig till Gen.mj. Schwerins regemente (dock Krigs. Collegii tillstånd bör sökas) emot soldaten av Livkomp Mårten Wiman och som både Roten och Regementet äro förnögde med detta byte, så ser m [...]
>
Pehr KONGSTEDT
1789 Jägare. 1793 Lidderlig. Står kvar på förbättring. GM-06 Genom värk oduglig till tjänst. Får avsked.
>
Swen ÖRN
Har kopparflaska. Fått smörjhorn 1718. Fattas kappa. Musqvetrem, värja, gula strumpor, skospännen, gehängsölja, låsbetäckare, krut- och smörjhorn, krats, 2 svarta halsdukar under dess sjukdom vid V. Ede förmist [...]
>