< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0821

Rote

Vi

Rotegård 1

Wij

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wij

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Västermo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 843, år 1688 — 844, fr o m år 1710 — 821.

Rotens sammansättning år 1686:
Wij — Johan, 1 Mantal. Huvudrote.
Wij — Anders o Erich, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wij — Pehr o Gustaf, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Wij — Pehr o Anders, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Div noteringar: Evald Andersson, fd lantbrukare, Wi, har ett svagt minne av att detta torp låg i närheten av St. Lund.

Soldater vid detta torp

Anders WISKOUG
>
Carl August Viktor NORÉUS
Hittransporterad 14/4 1877. 16/11 1877 i Nåder befordrad till Underlöjtnant över stat och placerad på Kompaniet.
>
Carl Oscar Emil LEWIN
Nr 150 = Grova, Björkvik.
>
Carl WARD
Nr 866 = Grönsta, Kloster. Inflyttad fr Julita 13/11 1864.
>
Daniel WIDSKOG
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderades till Stralsund. Roten vakant i Pommern 1/2 1762.
>
Edvard HERMELIN
Hittransporterad 12/1 1878.
>
Eric WIDEBLOM
GM-78 har brutit ena benet och avskedas på Rotens anhållan.
>
Erich WISKOG
Fattas kappa. Gula strumpor, skospännen, låsbetäckare, kratz uti dess sjukdom på Dalslandet 1718 förkommet. Krutmått och pung ej bekommit. Död på Wästgiöta-Dahl. Har denne tidigare tillhört nr 825 med solda [...]
>
Gustaf WISKOUG
Var i tjänst 1739.
>
Johan August GOTTFRIEDZ
Initialen N. i förnamnet = Nikolaus.
>
Lars GREN
>
Lars WISKOG
GM-57 Har fel på hörseln, kasseras.
>
Matz WIJSKOUG
Kan intet hantvärk. Grå råcken och handskarna äro förmistade i Helsingborg 1710.
>
Niels MATZON
GM-86 "Knechten Niels Matzon i Wij oduglig och Bräcklig, tient 11 åhr, får afskiedh. Roten Skaffe Karl i Stelle".
>
Nills WISKOG
>
Olof WIDD
Inflyttad fr Gillberga 1810. GM-35 Begär och får avsked med rättighet att 1 år härefter få tillträda pension enl K. Brev 10/9 1831.
>
Olof WISKOG
>
Pehr WARD
Vid GM-39 kommenderad till Långholmen. GM-63 Begär och får avsked för sjuklighet. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Inflyttad fr Götlunda 1834? Utflyttad t Grönlund 1863.
>
Pär WISKOG
Har kopparflaska. Krut- och smörjehorn bekommit 1718. GM-18 Karlen varit högra benet avbrutet, haltar, föravskedas.
>
Sven David Alfred HERMELIN
Friherre. -76 elev vid Krigsskolan. 24/11 1876 i Nåder befordrad till Underlöjtnant över stat och placerad på Livkomp.
>
Sven WIDEBLOM
1802 till Haga slott. GM-06 Genom giktvärk otjäntlig till krigstjänst. Får avsked.
>