< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

L:a Skrämtorp

Torpnummer

SR-00-0701

Rote

Ösby

Rotegård 1

Ösby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ösby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Åsby

Mantal 3

1/2

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 722, 1688 – 723, fr o m 1710 – 701.

Rotens sammansättning år 1686:
Ösby — Enkian, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Ösby — Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Åsby — Enkian, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Ösby — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållna.
Ösby — Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållna.
Åsby — Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållna.

Soldater vid detta torp

Anders ÖBLOM
Tillfångatagen 16/4 1807.
>
Anders ÖST
Födelseår osäkert.
>
Carl Gustaf ÖST
Födelsedatum osäkert, ev 8/8 1829. Gift, 8 barn. Baptister. GM-83: Avsked med anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Erich FRIDSLAG
Stupade i slaget vid Helsingborg. Blev transporterad hit i samband med mönstring i Strängnäs. "Hela monderingen och geveret blifwit på Platzen". Vacant.
>
Erich FRÖSLUND
Är likmätigt Högwälborne Herr Baron och Gen.mj. Fuchs ordres avgången till gemen rote undan för den ur rysk fångenskap hemkomna Åman. Fick nu utr 1718 = 651. Gammalt krutmått, gehänget och batleret förslitet. [...]
>
Gabriel ORM
Furir 1700. Uppgift om löjtnants avsked har inkommit.
>
Gustaf Wilhelm ÖST
>
Göran ÖSBERG
>
Johan NORDBERG
GM-63: Gammal, bräcklig och oduglig till vidare krigstjänst. Begär och får avsked. Bevistat Finska och Pommerska fälttågen samt Willmanstrandska Actionen och kan ej vidare nära sig. Recommenderas till underhåll. [...]
>
Johan ÖST
Födelseår osäkert.
>
Johan ÖST
Födelseår osäkert, enl husf.h.l. 4/5 1807 i Toresund. Kan vara 1797. GM-39: Kommenderad till Långholmen.
>
Jonas SVINHUFWUD
Befordrad till rustmästare vid Comp. Kan skriva.
>
Karl Johan RUNDGREN
6 barn.
>
Pehr ROOS
1741 kommenderad till Galéer-Esquadern. 625 = Rundholm, Vansö.
>
Per ANDERSSON
GM-88: "Denne rotens knecht siuklig och gammal, tient 31 åhr, fåhr afskiedh och underhåldh, roten skaffe carl i stellet".
>
Petter ÅMAN
Hemkom från rysk fångenskap och insatt. För dess ålder och bräcklighet bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs int avsked. GM-28: Är blesserad och har tjänat i 40 år tillerkännes underhåll.
>