< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0707

Rote

Löt

Rotegård 1

Lööt

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åby

Mantal 2

1/2

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 726, 1688 – 728, fr o m 1710 – 707.

Rotens sammansättning år 1686:
Åby — Anders Jönsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Änkedrottningen.
Åby — Per Anderson, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Änkedrottningen.

Rotens sammansättning år 1728:
Lööt — Pähr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Elsa Cruus arvingar.
Åby — Pähr, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor. Kronan behållet.

Indragen till lönefyllnad åt uoff 1/7 1835 – 1/1 1868.

Soldater vid detta torp