< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Torpet Nord

Torpnummer

SR-00-0704

Rote

Eldsund

Rotegård 1

Eldsundh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Eldsundh

Mantal 2

1

Kvar

X

Flyttat

X

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 714, 1688 – 716, fr o m 1710 – 704.

Rotens sammansättning år 1686:
Eldsundh — Joen Olofson, 1 Mantal. Huvudrote.
Eldsundh — Niels Erichson, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Eldsundh — Erich, 1/2 Mantal står i roten för 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Eldsundh — Lars, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Donerat till “Scola Staten i Strengnäs”.

Enl husförhörslängd: 14/11 1885 inflyttade arbetaren Adolf Fredrik Andersson. Utflyttad 17/5 1890.
Enl husförhörslängd: 6/12 1895 inflyttade arrendatorn J L Johansson med hustru och 4 barn. Utflyttad 6/11 1897.

Flyttat 1854 från X658564, Y156628.

Ligger på P 10 N övningsfält, används inom frivilligrörelsen för FBU ungdom (2001). Är i mycket dåligt skick.

Soldater vid detta torp