< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0711

Rote

Malmby

Rotegård 1

Malmby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Pålztorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Skräman

Mantal 3

1/2

Ladugård

X

Brunn

X

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 713, 1688 – 715, fr o m 1710 – 711.

Rotens sammansättning år 1686:
Malmby — Olof Person, 1 Mantal. Huvudrote.
Pålztorp — Niels Larson, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Skräman — Per, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Malmby — Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Pålztorp — Johan, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Skräman — Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Torpstugan något ombyggd med innerväggen flyttad så 2 lika stora rum bildats, förstuga tillbyggd och vindstrappan flyttad in i köket. Tomten delad i två delar – den ena frånsåld och bebyggd. Under senare tid som soldattorp fanns några fruktträd. Antalet ökades väsentligt då torpet friköptes 1922. God vattentillgång trots torra somrar. Ekonomibyggnaden står kvar, men en intillliggande grustäkt åter sig allt närmare densamma. Vid friköpet 1922 kostade torpet med tillhörande hus och mark 2.000 kronor.

Soldater vid detta torp