< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0709

Rote

Lundby

Rotegård 1

Lundby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Prästmista

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Glupen

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Kierholmen

Mantal 4

1/8

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 716, 1688 – 718, fr o m 1690/1710 – 709.

Rotens sammansättning år 1686:
Lundby — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Prästmista — Erich, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Glupen — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Kierholmen — Mattis, 1/8 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Lundby — Åkerblom, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: LandsStaten.
Prästmista — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: GymnasieStaten.
Glupen — Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Biörndalen — Pär, 1/4 Mantal. Possessor: Förläning.

Roten anslagen till furirs nummer 1/1 1833 – 1901.
Roten anslagen till underofficers avlöning 13/3 1831 – 31/12 1832.

Soldater vid detta torp

Anders FRÖBERG
Ny utr 1718 = nr 651. Bantler och gehäng förslitet. GM-18: Den uppviste karlen för liten, sättes till tråssdräng och i dess ställle hit satt den nyinskrivne tråssdrängen Johan Lundgren.
>
Anders LUNDE
1793 ställes på förbättring. I tjänst 1802.
>
Anders LUNDGREN
God karl, approberas. 1741 till Galéer-Esquadern.
>
Carl Gustaf KLINGSPORRE
Erhöll furirs karaktär 4/2 1773 och avancerade till förare med lön vid detta kompani 15/12 1773.
>
Christopher BECKMAN
1750 besiktigad och god befunnen.
>
Daniel EKSTRÖM
Avancerat till corporal vid nr 726.
>
Eric LUNDGREN
>
Eric LUNDHOLM
1788, 1789 jägare.
>
Erich OLOFSSON
>
Fredric Adolph TYROHL
Tp fr Västra Rekarne kompani. Vakant.
>
Johan FLINCK
Roten ersatt sept 1719 med den utur danska fångenskapet hemkomne corporalen från nr 726, som till vidare öppning blivit hit satt Johan Ersson Flinck.
>
Johan HÖÖK
>
Johan LUNDE
Blev timmerman 4/8 1826.
>
Johan LUNDGREEN
Förmedelst huvudsvaghet bekommit Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs int.avsk.
>
Johan LUNDGREN
Tidigare tråssdräng för 19:e tältlaget. Ej fått kappa. Bortkommit under marschen ur Norge. Bantler med grenadeurs-taska, kruthorn, smörjhorn och fängnålar, gehäng med sellja, hatt, handskar, svarta halsdukar och [...]
>
Johan LUNDSTRÖM
>
Magnus RUNMAN
Född i Skåne. Ankom Pommern 19/10 1761. Kommenderad på arbete i Stralsund 1762. GM-63 varit sjuk av blodstörtning, har gikt, får avsked.
>
Olof LINDBLAD
GM-33: Berättas av Herr Capitainen Nauckhoff tillika med underofficerare, att karlen har fallandesjukan och nu jämväl sjuk i staden, får avsked.
>
Pehr LINBLAD
Kan intet hantvärk.
>
Petter LUNDGREN
Avlevererad till Herr General Bousqwetz värvade regemente.
>
Ulric SAGNER
Var i tjänst 1783.
>