< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0705

Rote

Eldsund

Rotegård 1

Eldsundh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Malmby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Malmbergh

Mantal 3

1/2

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 723, 1688 – 724, fr o m 1710 – 705.

Rotens sammansättning år 1686:
Eldsundh — Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Malmby — Johan, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Malmbergh — Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Eldsundh — Ambros Lagerholm, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: “Strengnäs Schole Stath”.
Malmby — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Malmbergh — Johan och Anders, heter nu “Malmby 2”, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Kallas i husförhörslängd Malmby soldattorp.
Tillsammans med soldat Carl Erik Malmsten (f 1857) bodde en tid även hans syster Agnes Ros med 2 u ä barn samt arbetaren Otto Pettersson och pigan Johanna Ramberg.
F d soldaten 711 Malmby Carl Johan Malmström bebodde nr 705 tiden 1884-1889.
Skomakaren And Wilh Karlsson utflyttade 1932.

Soldater vid detta torp

Alfred Wilhelm MALMQVIST
Avförd ur regementets rullor för stöld. En son blev soldat å 982, Carl Alfred, f 1873.
>
Anders FRISK
>
Carl Erik MALMSTEN
Gift, 2 barn. 1879 Vaxholm. GM-83: Avsked på grund av sjuklighet. Fingerskada. Tjänt väl. Utflyttad 8/9 1884.
>
Carl Otto MALMSTEN
>
Eric ELF
Korpral 25/3 1817. Anhåller om avsked för ålder och sjuklighet som bifalles med anmälan till underhåll. Har bevistat alla fälttåg med regementet under sin tjänstetid och enligt befälets tillkännagivande varit [...]
>
Eric MALMSTEDT
Korpral 5/6 -88. -62 commenderad på arbete i Stralsund. = 61. -63 sjuk på roten. Ankom Pommern 19/10 1761.
>
Erik Wilhelm MALMSTEN
Gift, 2 barn.
>
Fredrik August AHLQVIST
F d Grenadier vid 2.Lifreg. Gift, 2 barn. GM-04: Avsked utan underhåll. Utflyttad till Vansö 7/3 1902.
>
Johan August ELF
GM-66: Begär och får avsked såsom varande i följd av svår åderbråck oduglig till krigstjänst enligt läkarbetyg. Tjänt väl.
>
Johan Erik ERICSON
>
Johan MALMSTEDT
-02 Haga.
>
Johan NILSON
>
Jonas HANSON
GM 1690: Gammal och bräcklig, får avsked och undehråll.
>
Lars FRISK
Ny utr 1718 = nr 651. Bantler och gehäng förslitet. Musqvet med rem och bajonett bortkommit vid Stäket.
>
Olof ELDSKOG
-50 mönstrad i Stockholm. Befunnen för svag. Fyller ej upp monderingen, kan ej approberas.
>
Olof MALMSTEDT
-90 sjuk i Elime.
>
Olof SUNDSTRÖM
1757 sjuk - men medföljer kommenderingen till Pommern. 1758 sjuk.
>
Pehr FRISK
Kan intet hantvärk.
>
Petter Gustaf ELF
>