< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0708

Rote

Björktorp

Rotegård 1

Biörketorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Pipartorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Diupwijk

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Biskåpsqwarn

Mantal 4

1/4

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 718, 1688 – 720, fr o m 1710 – 708.

Rotens sammansättning år 1686:
Biörketorp — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Pipartorp — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Diupwijk — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Biskåpsqwarn — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Biörketorp — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Pipartorp — Nils, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Diupwijk — Måns, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Förläning.
Biskåpsqwarn — Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gymnasie Staten.

Soldater vid detta torp