< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0673

Rote

Svedäng

Rotegård 1

Swedäng

Mantal 1

1

Rotegård 2

Diupewik

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Skieppmora

Mantal 3

1/4

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 715, 1688 – 717, fr o m 1710 – 673.

Rotens sammansättning år 1686:
Swedengh — rotebonde Johan, 1 Mantal. Huvudrote.
Diupwijk — JOen Erichson, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Fagerhult — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Swedäng — Capitain Christer Svinhufvud, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Diupewik — Magister Kiempe, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Strängnäs Gymnasiestat.
Skieppmora, Gåsinge — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Vid undersökningen i Kompaniet år 1728 finnes ännu i denna rote Skieppmora till hjälp:
Mählsäter, 1/8 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Anslagen till Krigsacademin Carlberg 29/12 1792 – 29/3 1801.

Till soldattorpet inflyttade 1878 smeden L G Pettersson. Utlyttade 23/10 1888.
Till soldattorpet inflyttade 1903 statdrängen Halling. Utflyttade 1908.

Soldater vid detta torp

Anders SNYGG
GM-39: Enligt läkarbetyg ofärdig i vänster axel och därigenom till krigstjänst oförmögen. Erhåller på begäran avsked med anmälan till underhåll såsom havande bevistat alla fälttåg med regementet under sin [...]
>
Anders SWEDBERG
>
Anders SWEDBERG
Förkommen under fälttåget mot Norrige 1808.
>
Axel Wilhelm SILFVERBRAND
666 = Husby, Aspö
>
Carl Gustaf SVINHUFVUD
Avancerat till rustmästare vid Majorens Comp.
>
Carl Herrman BJÖRLING
3 barn.
>
Carl SNYGG
>
Erich DUFWA
GM 1710: Handskar och ränsel förkommit i hans sjukdom. Oduglig befunnen och svkedad febr 1716.
>
Erik LINDELL
1 fosterbarn. GM-79: Beviljas avsked för ålderdomsbräcklighet enligt läkarbetyg. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
F W BRANIUS
Kvar i Sverige -89.
>
Gabriel DUFWA
Var 1739 kommenderad på Fregatten Drottningeholm. Ny utr 1718 = nr 651. Gammal krutpung, bantleret förslitet, värja och gehäng sedan 1716. I sjukhuset vid Wästra Ede förlorat bajonett, bantler med grenadeurs-taska, [...]
>
Georg WULF
Soldat utan lega. Befordrad till fourir. Roten vakant.
>
Gustaf HALLDÉN
>
Gustaf SNYGG
Födelseår osäkert.
>
Jean SWEDBERG
GM-50: Besiktigad och god befunnen. Roten vakant i Pommern 4/12 1760.
>
Johan MÅNSSON
>
Lars Rickard SVED
Kasserad för sned rygg.
>
Lars SVEDSTRÖM
GM-83: Karlen liderlig och oduglig till kronans tjänst. Kasseras.
>
Nils DUFWA
>
Per DUFWA
Avlevererad efter Kong. Majts Nådigste befallning till Överste Zengerleins regemente.
>
Per PALM
Utflyttad till Kristvalla 24/10 1885.
>
Samuel SVEDBERG
1763: Genomliderlig, får avsked. Roten vakant.
>