< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0706

Rote

Åsby

Rotegård 1

Åsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åsby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 719, 1688 – 721, fr o m 1710 – 706.

Torpet revs uder åren 1939–45 och bortforslades som ved.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsby — Erich Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åsby — Anders Nilsson, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Åsby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Åsby — Jonas. Hjälprote. Possessor: Kappelans land.

Samtidigt med P E Pettersson beboddes torpet av arbetaren Karlsson med hustru och 3 barn (1891-94) samt Augusta Salström (1893-94). 18/11 1902 inflyttade arbetaren August Arvid Gustafsson med hustru och 7 barn.

Soldater vid detta torp