< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0710

Rote

Lundby

Rotegård 1

Lundby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Lundby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Lundby

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Wretatorp

Mantal 4

1/8

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 717, 1688 – 719, fr o m 1710 – 710.

Rotens sammansättning år 1686:
Lundby — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lundby — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Lundby — Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Wretatorp — Olof Jacobson, 1/8 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Lundby — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Förläning.
Lundby — Nils, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Förläning.
Lundby — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Förlänin

Soldater vid detta torp