< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0674

Rote

Skedinge

Rotegård 1

Skedinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skedinge

Mantal 2

1

Rotegård 3

Qwarntorp

Mantal 3

1/4

Socken

Strängäs

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 – 721, 1688 – 722, fr o m 1710 – 674.

Rotens sammansättning år 1686:
Skedinge — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Skedinge — Olof, 1 Mantal. Hjälprote.
Qwarntorp — Olof Person, 1/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Skedinge — Jonas, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Skedinge — Pähr, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.
Qwarntorp — Pähr, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Håller trosshäst – 31/12 1817

Soldater vid detta torp

Adolph MARCKS von WÜRTENBERG
Baron. Gjorde tjänstebyte med Engström Jonas, serg vid Oppunda komp.
>
Anders JÄGARE
GM-28: God och gillas. GM-33: Karlen svag och oduglig till soldat, får avsked.
>
Anders JÄGARE
Fått sig utbyta emot Anders Jägare.
>
Anders SKANTS
>
Anders SKEN
>
Carl Gustaf SKANTS
Födelssedatum osäkert, ev 23/3. 4 barn. GM-72: Begär och får avsked. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl Sixten Eugen HJULHAMMAR
1876 elev vid K Krigsskolan. 24/11 1876 i Nåder utnämnd och förordnad till underlöjtnant utan lön vid regementet.
>
Christian Reinhold NUCKHOFF
>
Christian Reinhold NUCKHOFF
Återanställd 16/5 1878.
>
Fredric Gustaf HALLMAN
640 = Järsta, Fogdö.
>
Gustaf Adolf HJULHAMMAR
-89 kvar i Sverige (underårig).
>
Hindrik BLOMBERG
GM 1710: Bantler, musqvet och baionet är honom ifråntaget wid Kråkenäs af Herr Fenrich Nygren då han war sjuk och i dett stället honom en afbruten piq gifwit.
>
Johan AULIN
Fältväbel vid Gripsholms kompani. Gjorde tjänstebyte med Jonas En.
>
Johan FRÖBERG
Bef till Fourir 30/9 1794.
>
Johan FRÖBERG
>
Johan JÄGARE
Ny utr 1718 = nr 651. Bantler och gehäng förslitet. Har gammalt smörjhorn och krutmått. Ej fått kappa. Död vid Wästra Ede. I sjukkvarteret vid Wästra Ede förkommet bantler med grenadiers-taska, kruthorn, smörjh [...]
>
Jonas EN
Gjorde tjänstebyte med Johan Aulin.
>
Jonas ENGSTRÖM
Gjorde tjänstebyte med M v Wurtenberg. Rustm utan lön vid Livkomp.
>
Jonas HOLMBERG
GM-63: Har ryggvärk, är dessutom svag, får avsked.
>
Jonas LARSSON
>
Lars LINDQUIST
Befordrad till furir med indelning.
>
Magnus Johan STJERNEROS
Född i Småland. -83 vistas utrikes på Kungl. Permission.
>
Olof HOLMBERG
>
Olof JÄGARE
I tjänst 1744.
>
Per Hugo LINDQVIST
>
S D Ludvig HJULHAMMAR
>