< Tillbaka <
Info om rote

Salsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0805

Rote

Salsta

Rotegård 1

Sahlesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sahlesta

Mantal 2

1

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 830, år 1688 — 831, fr o m år 1710 — 805.

Rotens sammansättning år 1686:
Sahlesta — Per och Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Sahlesta — Per Larson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Sahlesta — Nills, 1 Mantal. Huvudrote.
Sahlesta — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Eric Sparre.

Div noteringar: Sal 1690, Sahlberg 1744, Sahl 1802.

Svan erhöll rätt att utarrendera ST 1896.

Soldater vid detta torp

Anders DAHL
Född i Cappellansgården. Lejd av Johan Person. 1690 sjuk hemma. Erhöll soldatnamnet 1690. Efternamn ev "Sahl".
>
Anders SAHLBERG
GM-44 god karl, gillas.
>
Anders SALBERG
Kan intet hantvärk. Grå råck förmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Axel SARF
"Sjuk i Tyskland enl avpoll-sedel". Avförd 1/7 1815.
>
Carl Anders SAHL
Distinktionskorpral 2/7 1866, vicekorpral 1850, korpral 7/7 1851. Inflyttad fr Arboga 1849. Underofficersexamen 30/5 1867. GM-79 beviljas avsked för sjuklighet. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric SALBERG
G. GM-89 sjuk av bråck samt oförmögen till Kronans tjänst. Tjänt 33 år väl och därunder bevist hela Pommerska kriget samt "affairen vid Clomtenall (?)", får avsked med rekommendation till underhåll. Ankom Pomme [...]
>
Johan PERSON
>
Johan SALBERG
-33 god och gillas. I tjänst 1739.
>
Johan SVAN
Inflyttad fr Västermo 1/11 1879. Utflyttad t Lista 13/5 -96, men tjänar för torpet. Tjänt utmärkt väl. Korpralskola i Karlsborg 1883. Enligt egen uppgift utnämnd till vicekorpral 1897. Kan ej verifieras i några [...]
>
Lars SAHLBERG
>
Lars SAHLBERG
>
Lars SALBERG
Har kopparflaska. Krut- och smörjhorn bekommit 1718. Husqvet och bajonett sönderskjutet -19. Krutmått med pung ej bekommit. Sjuk här vid regementet -19. GM-28 Karlen gammal, skröplig, oduglig, får avsked.
>
Olof SAHL
G. I tjänst 1802.
>
Olof SAHL
Född 1793 eller 1794.
>
Olof SAHL
Gift. GM-45 Ofärdig i högra foten. Oduglig till krigstjänst. Avskedas. Inhyst.
>
Olof SALBERG
G. 18/7 -89 Sveaborg.
>
Swän SAHLBERG
Död på Flottan.
>