< Tillbaka <
Info om rote

Vallby Frideborg

Torp

Torpnamn

Frideborg

Torpnummer

SR-00-0802

Rote

Vallby

Rotegård 1

Wallby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wallby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Qwarntorp

Mantal 3

1/4

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 831, år 1688 — 832, fr o m år 1710 — 802.

Rotens sammansättning år 1686:
Walby — 1 Mantal. Huvudrote.
Råby — Per och Jöns, 1 Mantal. År 1688 “Lårby”.

Rotens sammansättning år 1728:
Wallby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Wallby — Lars, 1 Mantal.
Qwarntorp, Västermo — Jacob, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Eric Sparres arvingar.

Torpet ombyggt omkring år 1945. Reparerat 1976.

Soldater vid detta torp