< Tillbaka <
Info om rote

Frasta Carlstorp

Torp

Torpnamn

Carlstorp

Torpnummer

SR-00-0806

Rote

Frasta

Rotegård 1

Frasta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Frasta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 829, år 1688 — 830, fr o m år 1710 — 806.

Rotens sammansättning år 1686:
Frasta — Olof och Måns, 1 Mantal. Huvudrote.
Frasta — Olof och Erich, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Frasta — Jonas, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Frasta — Olof, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Torpet revs någon gång mellan 1913-1920. På tomten inga fruktträd. Av bärbuskar endast krusbär.

Div notering: Lind 1690, Frisk 1744, 1802.z

Soldater vid detta torp