< Tillbaka <
Info om rote

Vångsö

Torp

Torpnummer

SR-00-0810

Rote

Vångsö

Rotegård 1

Wångsiö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wångsiö

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Löthan

Mantal 3

1/8

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 824, fr o m år 1710 — 810.

Rotens sammansättning år 1686:
Wångsiö — Mårten och Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Wångsiö — Swen Larsson, 1/2 Mantal.
Löthan — Niels Håkansson, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wångsiö — Lars och Johan, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: LandsStaten.
Wångsiö — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Eric Sparre.
Löthan — Olof Andersson, 1/8 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp