< Tillbaka <
Info om rote

Böcklinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0797

Rote

Böcklinge

Rotegård 1

Böcklinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Huseby

Mantal 3

1/2

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 817, år 1688 — 818, fr o m år 1710 — 797.

Rotens sammansättning år 1686:
Böcklinge — Olof Jonson, 1 Mantal. Huvudrote.
Huseby — Joen Olson, 1/2 Mantal.
Huseby — Änkan, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Johan Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Böcklinge — Rast, 5/8 Mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Huseby — Christer, 1/2 Mantal.
Huseby — Jon, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Reuter Crants arvingar.

Roten anslagen till Trumslagare 1833 — ?

Ingen bokförd å ST efter 1881. ST ej identifierat.

Soldater vid detta torp