< Tillbaka <
Info om rote

Fyrby

Torp

Torpnummer

SR-00-0803

Rote

Fyrby

Rotegård 1

Fyrby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Qwarntorp I Västermo

Mantal 3

1/4

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 835, år 1688 — 836, fr o m år 1710 — 803.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Olof Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Fyrby — Gustaf Olson, 1 Mantal.
Qwarnen till hjälp — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Sparre.

1688 hade Fyrby övertagit rollen som huvudrote.
Qwarnen heter 1688 Qwarntorp.

Rotens sammansättning år 1728:
Fyrby — Erick Ericksson, 1 Mantal.
Huseby — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Eric Sparre.
Qwarntorp i Västermo — 1/4 Mantal.

Roten indragen till lönefyllnad åt underofficer 1/1 1833 — 1901.

Roten anslagen till underofficerslön 26/7 1817 — 31/12 1832.

Ingen bokförd å ST efter 1871. Ej identifierad.

Soldater vid detta torp