< Tillbaka <
Info om rote

Svartingtorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0808

Rote

Svartingtorp

Rotegård 1

Swartingstorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Råby (?)

Mantal 2

1

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 834, år 1688 — 835, fr o m år 1710 — 808.

Rotens sammansättning år 1686:
Walby — Lars Olson, 1 Mantal. Huvudrote.
Swartingztorp — 1 Mantal.
Qwarnen till hjälp — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Sparre.

1688 har Walby och Swartingstorp bytt plats.

Rotens sammansättning år 1728:
Swartingstorp — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Greve Eric Sparres arvingar.
Råby (?) — Lars, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Roten indragen till Furirs nummer 1/1 1833 — 1901?

Roten anslagen till underofficerslön 1/7 1832 — 31/12 1832.

Div noteringar: 1871-80 brukades ST av Jan Per Jansson till 1891 (fadern död?) då en son övertog ST och modern “inhystes”. Hon dog 27/11 1896, vareftar torpet blev vacant.

Soldater vid detta torp