< Tillbaka <
Info om rote

Öjagård

Torp

Torpnummer

SR-00-0801

Rote

Öjagård

Rotegård 1

Öja

Mantal 1

1

Rotegård 2

Öja

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer 1690 — 834, fr o m år 1710 — 801.

Rotens sammansättning år 1686:
Öja — Lars Gustafsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Öja — Lars Rafwaldson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Öja — Abraham, 1 Mantal. Huvudrote.
Öja — Gustaf, 1 Mantal.
Posessor för ovanstående: Johan Cassimir Flemming.

Roten anslagen till Volontärer 30/1 1836 — 1901.

Roten anslagen till Volontärers avlöning 31/12 1835 — 30/1 1836.

Roten vakantsatt 10/12 1795 — 13/9 1797.

Soldater vid detta torp

Adolf Wilhelm HEDENSTRÖM
>
Anders DUNCKER
>
Anders VALERIUS
>
Anders Wilhelm MODIN
Förordnad till Furir på Livkomp 5/7 1864.
>
Anders ÖJBECK
>
August Wilhelm EKENGREN
Förordnad till Furir vid kompaniet 29/6 1855.
>
Axel Leonard ENGSTRÖM
1879 Volontärskola å Karlsborg.
>
Carl Albert FORSSBOM
Förordnad till Furir 14/9 1872.
>
Carl ANDERSSON
>
Carl Detlof FALLQVIST
>
Carl Johan JANSSON
>
Carl Johan THUNMARK
>
Carl JONSSON
Född i Småland. 206 = Skallebol, V. Vingåker.
>
Carl LINDELL
1876 till Karlsborg.
>
Erich LARSSON
>
Gustaf Henrik Mauritz HAHR
>
Gustaf Ludvig R RIDDERHJERTA
Förordnad till Furir vid Ö. Rekarne komp 19/7 1857. Gustaf Ludvig Reinh. (fick inte plats i namnrutan).
>
Hans FRIMODIG
(Soldat 1719). Var i tjänst 1750. Corporal 1741-12-25.
>
Johan Magnus HAGMAN
>
Johan ÖIJER
Född i Uppland. Samma soldat som Johan Öijer SR-00-0801-1724? GM-18 Hatt med ylle-galon, ny bockskinnsväst med linnefoder och tennknappar, nya bockskinnsbyxor, 2 st svarta halsdukar, 2 nya skjortor, 2 par nya handska [...]
>
Johan ÖIJER
Född i Uppland. GM-28 Begär och får avsked efter som han är gammal och blesserad i knäet vid Stäket. Svag och kan ej föda sig, får avsked med underhåll. Samma soldat som Johan Öijer SR-00-0801-1714?
>
Joseph ÅSTRÖM
Befordrad till corporal vid 876. 876 = Tidö, Hammarby.
>
Lars HURTIG
GM-35 Begär och får avsked med rättighet till pension 5 år härefter jml K. Brev 10/9 1831.
>
Lars ÖIJER
(Anst 1715). Hette å nr 842 Ruth. 1741 kommenderad å Galéer-Esquadern. 842 = Mesta, Fors sn.
>
Lars ÖIJERSTEDT
Bevistade 1788-90 års krig, där han utmärkte sig för tapperhet för vilket han erhöll Silvermedalj för tapperhet i fält. Rustmästare 2/5 1791. Furir 10/12 1795. Corporal 5/6 1788.
>
Nills BRANT
1759 sjuk, men medföljer ändå till Pommerska kriget. 1759 gör underofficerstjänst. Sjuk i quarteret.
>
Olof ÖIJER
Kan litet läsa och skriva. Vid mönstringen i Strängnäs i dec 1709 avancerat till corporal. Grå råck och svart halsduk förmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Pehr HÖIJER
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Sjuk i Stralsund. GM-63 Har fel på förståndet, får avsked.
>
Pehr ÖST
GM-07 Sjuk i Stralsund. Blesserad. Utbytes mot annan i hemorten.
>
Petter NORSTRÖM
Transporterad till Rustmästare vid kompaniet 14/10 1724.
>